“Sendikal faaliyetler nedeniyle işten atmak suçtur”

İzmir’de Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan IFFCO Türkiye işvereni 4’ü mühendis ve 2 mavi yakalı olmak üzere 6 sendika üyesi işçiyi işten çıkarmasına tepkiler sürüyor.

İş yerinde Tek Gıda İş sendikası adı altında örgütlenen ve aynı zamanda da TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi’ne üye olan mühendisler için TMMOB’da bir basın açıklaması gerçekleşti.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ulaş Kırım ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Yönetim Kurulu 2. Başkanı Cem Aynalı tarafından okunan basın açıklamasına TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir ile işten atılan Gıda Mühendisi Ömer Bulut Yıldırım ve Kimya Mühendisi Mutlu Boran eşlik etti.

“BU İŞE KARIŞMAMAMIZ GEREKTİĞİNİ TELKİN EDİLDİ”

Neoliberal kapitalist sistemin ücretli çalışanların iş güvencesini tamamen ortadan kaldırarak keyfi işten çıkarmaları sıradan uygulamalar haline getirdiğinin altı çizilen açıklamada, “İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Iffco Turkey Gıda San. ve Tic. A.Ş’de uğradıkları mobbinge, fazla mesai sürelerine ve düşük ücretlerine karşı iş yerinde örgütlenen Tek Gıda İş sendikasına üye olan, aynı zamanda odalarımızın da üyesi olan 3 gıda mühendisi ve 1 kimya mühendisi meslektaşımız ile 1 işçi arkadaşımız sendikal faaliyetlerinden dolayı iş hukukuna aykırı bir şekilde 29.02.2024 tarihinde işten atılmışlardır. Bizler TMMOB’ye bağlı odalar olarak üyelerimizin “mesleki etkinliklerini kullanmaları dolayısıyla karşılaşacakları her çeşit haksızlık, şeref ve onurlarını kırıcı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve güçlendirmek” ilkemize dayanarak ilgili firma ile iletişim kurmaya çalıştık. Maalesef iyi niyetli bu girişimimize olumsuz yanıt vererek sadece telefonda, kararın firma yönetiminin kararı olduğunu belirtmişlerdir. Üyelerimizin haklarını savunacağımızı belirttiğimizde ise saldırgan bir üslup sergileyerek bu işe karışmamamız gerektiğini telkin etmişlerdir” denildi.

“ANAYASAL HAKKA UYULMASI KURUMLARIN İNİSİYATİFİNDE DEĞİLDİR”

Emekçilerin işe geri dönmek için fabrika önünde oturma eylemi başlattığını aktarılan açıklamada, “Üyelerimizin işe iadeleri ve işyeri ortamının sağlıklı koşullarının sağlanması için mücadelelerine destek olacağız. Enflasyonist politikalar ülkemizde ücretli çalışanları hızla alt gelir düzeyinde eşitlemektedir. Artık çalışma yaşamında beyaz yaka mavi yaka ayırımı tamamen yapay hale gelmiş olup, ekonomik olarak da, çalışma şartlarında da aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Buna karşı durabilmenin bir yolu iş yerindeki sendikada örgütlenerek birlikte mücadele etmektir. Sendika üyesi olmak Anayasının 51. maddesine göre her çalışanın hakkıdır ve işletme yönetimleri ve yönetim temsilcileri bu hakka uymakla mükelleftir. Anayasal hakka uyulması kurumların/kişilerin inisiyatifinde değildir. Bu yolu açan Iffco Turkey’deki mühendis ve işçi arkadaşlarımızın direnişinin başarıya ulaşması için her türlü desteği verecek ve kamuoyunu Iffco Turkey’in bu hukuk dışı icraatı hakkında bilgilendirmek ve harekete geçirmek için tüm iletişim kanallarımızı kullanacağız” ifadelerini kulllanıldı.

“HALKIN GIDA GÜVENLİĞİ VE GÜVENCESİ DE YOKTUR”

Vardiya Mühendisi olarak çalışmakta olan gıda mühendisi ve kimya mühendisi arkadaşlarımız işten çıkarılmışken, işletmede üretilen ürünlerin gıda güvenliğinin nasıl sağlanabileceği soru işaretidir” denilerek devam eden açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Firmanın aynı zamanda uluslararası kalite standardizasyon belgelerinin olduğu bilinmektedir. Aynı anda bu kadar çok teknik personelini işten çıkartan bir işletmenin kalite güvencesinin ve güvenilirliğinin de tehlikeye girdiğini düşünmekteyiz. Söz konusu firmanın belgeleri arasında yer alan uluslararası geçerli sosyal uygunluk belgesinin de olduğu bilinmektedir. Çalışanlarını mesnetsiz gerekçelerle işten çıkaran ve mobbing uygulayan bir firmanın, sosyal uygunluk belgesini bundan sonra nasıl sürdürülebilirliğini sağlayacağı merak konusudur. Odalarımızın bu konunun da takipçisi olacağını bildirmek isteriz. Hali hazırda işletmede çalışmaya devam eden meslektaşlarımızla görüşülmüş, süreç ve yaşananlarla ilgili kendilerinin de fikir, görüş ve varsa şikâyetlerini iletmeleri istenmiştir. Kendileri konunun üst yönetim düzeyinde ilerletildiği ve daha fazla bilgilerinin olmadığını bildirmişlerdir. Arkadaşlarımızın işten çıkarılma bildirgelerinde bölüm sorumlusuna ihtiyaç kalmadığı ve görevlerinin üretim müdürü ve fabrika müdürü tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. Ancak bu durum üretim müdürünün ve fabrika müdürünün ‘Süreç bizim dışımızda işlemektedir.’ beyanlarıyla tezatlık göstermektedir. Meslektaşlarımızın mobbinge uğraması ve işten atılma süreçlerinde işletmedeki üst düzey mühendislerin etkisi olup olmadığı odalarımız tarafından araştırılmaktadır. Bu süreçte meslektaşlarımızın üstleri tarafından bir mobbinge maruz kaldığı belirlenirse ilgili üyeler hakkında oda onur kurullarımıza şikâyetleri oluşturulacaktır. Başta insan kaynakları departmanı olmak üzere süreçte etkisi olan tüm üst düzey yetkililere sesleniyoruz: Karşılaştığımız ilk Ali Kıran Baş Kesen siz değilsiniz. Hala müzakere yolları açıkken ve süreç Iffco Türkiye için zarar verecek boyuta ulaşmadan, barışçıl yönden geri adım atmalarını ve işten çıkarılan arkadaşlarımızın işe iadelerini sağlamaları talep ediyoruz.

Buradan tekrar beyan etmek istiyoruz ki Gıda Mühendisinin, Kimya Mühendisinin, Ziraat Mühendisinin iş güvencesi yoksa; Halkın gıda güvenliği ve güvencesi de yoktur.

Iffco Turkey firmasına sesleniyoruz; sendikal faaliyetler bahane edilerek çalışanları işten atmak suçtur. Biran önce bu suçu işlemekten vazgeçin ve işten atılan çalışanları işlerine iade edin. Onlar için sağlıklı bir çalışma ortamı ve insanca yaşayacak ücret taleplerini karşılayın. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın İffco direnişi!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x